यति सानो काठमाडौँ मा

यति सानो काठमाडौँमा, को कहाँ नै हराउँछ र यति सानो काठमाडौँमा, खोज्ने फुर्सद कल्लाई यति सानो काठमाडौँमा, ठुला ठुला बनाउ घर यति सानो काठमाडौँमा, साना महल जलाई यति सानो काठमाडौँमा, बस्ने कोठा खाली छैन यति सानो काठमाडौँमा, सधै “फ्ल्याट भाडामा” यति सानो काठमाडौँमा, को नै नजिक भयो र यति कालो काठमाडौँमा आफ्नै छाया भन्दा टाढा […]

Read more